เซียะเหมิโอดินคอมโพสิตเทคโนโลยี Co., Ltd
นิทรรศการ

แนะนำของอุตสาหกรรมจักรยาน

แหล่ง: แนะนำของอุตสาหกรรมจักรยาน

ขี่จักรยานเป็นอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม 100 ปีของประวัติศาสตร์ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมและปัญหาการจราจร จักรยานอีกครั้งกลายเป็น ประเทศของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาประเทศ ขนส่ง อุตสาหกรรมจักรยาน เครื่องมือออกกำลังกายเป็นโลกศูนย์ถ่วงจากวิธีการแบบดั้งเดิมของเครื่องมือขนส่งชนิดกีฬา ภูเขา เที่ยวแปลงในญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกา ยุโรป และอื่น ๆ พัฒนาประเทศ จักรยานเป็นผลิตภัณฑ์กีฬา ออกกำลังกาย พักผ่อน และความบันเทิงทั่วไป ความต้องการมากสำหรับจักรยานทั่วโลกแต่ละปี สถิติแสดงจักรยานขนาดอุปสงค์ทั่วโลกที่ญี่ปุ่น CYCLEPRESS ที่เก็บรักษาไว้ที่ระดับ 106 ล้านหน่วย หมุนเวียนประจำปีของจักรยานประมาณ 50 พันล้าน

หมวดหมู่สินค้า

ติดตามอย่างรวดเร็ว

© เซียะเหมิโอดินคอมโพสิตเทคโนโลยี Co., Ltd